Onderstaande artikelen zijn van toepassing op onze website. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met onze voorwaarden zoals gemeld in deze disclaimer.

Stichting Elisabeth draagt zorg voor de inhoud van de website door deze frequent aan te passen of aan te vullen. Hieraan wordt de nodige zorg besteed. Ondanks deze zorg kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/ of onjuist is.Stichting Elisabeth presenteert de inhoud van de website zoals deze zich bevindt zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting Elisabeth is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Stichting Elisabeth mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Stichting Elisabeth is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie, en/ of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Stichting Elisabeth behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/ of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Stichting Elisabeth de toegang tot de website monitoren.

U zal Stichting Elisabeth, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.